Méhész gépjárművek biztosítása

2015.03.12 18:09

A méhész gépjárművek 2015. évi Kötelező Gépjármű Felelősség 

Biztosítás megkötése Nagylaki Richárd alkusztól kapott 

információnak megfelelően az alábbiak szerint alakul:

fekete-fehér rendszámos „méhes házas” felépítménnyel 

rendelkező járművek esetében továbbra is a normál TGK illetve 

Pótkocsi biztosítás megkötése szükséges.

Az E-rendszámos járművek részére az alábbi ajánlat érkezett 

egyesületünk felé: 2015-ben a Groupama Biztosító az 

Országos Magyar Méhészeti Egyesület tagjai által üzemeltetett 

E-rendszámú gépjárművek esetében 6 hónapra, az E-rendszám

érvényességi idejére egységesen 13.050.- Ft-ban határozta 

meg a biztosítási díjat, amely magában foglalja a baleseti 

adó összegét is. Az ajánlat 2015.01.01-től érvényes 

(ez a kockázatviselés lehetséges legkorábbi időpontja). 

A tárgyi témakörben érintett Méhésztársaink adatai az OMME 

adatbázisában szerepelnek, jogi szempontból nem nyilvánosak, 

nem adhatók át kívülállók részére. Így egyesületünk ebben a 

tekintetben technikai segítséget nyújt a biztosítás megkötéséhez 

szükséges mellékletek megküldésével. Aki elfogadja jelen ajánlatot 

és Nagylaki Richárdon keresztül köti meg a biztosítást, annak az 

alábbiak szerint kell eljárnia.

A csekken történő befizetést követően az alkusznak a kötvényt 

rövid időn belül ki kell töltenie, melyhez az újonnan kiváltott 

(2015-ös) E-rendszám is szükséges. Ezért célszerű a műszaki 

vizsgáztatást a rendszám kiváltásához minél közelebbi időpontra 

ütemezni. A rövid időn belüli ügyintézés betartása azért fontos, 

mert a biztosítóhoz megérkezett befizetéshez csatolni kell a papír 

alapú adatokat is.

  1. A csekket, csak közvetlenül a vizsga időpontja előtt kérjük befizetni!
  2. A rendszám kiváltást követően (az elmúlt évekhez hasonlóan) a következőket kérjük postai úton (tértivevénnyel), (Nagylaki Richárd, 1163 Budapest, Thököly u. 7.) címre visszaküldeni

- Ideiglenes Forgalomban tartási engedély másolatát,

- a befizetett csekk másolatát valamint a jelen levelünkben

- alkuszi megbízás kitöltött, aláírt példányát (javasoljuk saját célra 

fénymásolatot készíteni).

A biztosítás megkötéséhez, a műszaki vizsgáztatáshoz és a forgalmi 

engedély ügyintézéséhez szükség van az OMME tagság igazolására, 

melyet a 2015. évi tagdíj befizetési bizonylatának bemutatása 

esetén a megyei szaktanácsadóktól, illetve az OMME központi irodától 

lehet megkérni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a forgalmi engedély megszerzése után 

lehetőleg két napon belül küldjék vissza a kért dokumentumokat, 

mert ha nem küldik vissza, akkor nem lesz élő biztosításuk 

(a csekk befizetése önmagában nem jelenti a biztosítás megkötését).

Sajnos egyesületünk továbbra sem tud felelősséget vállalni abban az 

esetben, ha nem sikerül a vizsgáztatás, vagy a rendszám 

megszerzése. Ha bármilyen probléma merül fel a biztosítással 

kapcsolatban, keressék Nagylaki Richárdot a 

06-1/401-0184-es vagy 06-30/933-8254-es telefonszámon vagy a 

biztositastakarok@gmail.com e-mail címen.

A megtartott feladóvevényre javasolt ráírni a jármű rendszámát, 

hogy ellenőrzés esetén egyértelmű legyen, hogy melyik járműre 

szól a biztosítás.

OMME