Fontos változás.

2017.03.03 12:45

Elutasíthatják a kérelmeket!

 
Kérjük a Tisztelt Méhésztársakat, hogy legkésőbb 2017. 
március 10-ig jelentsék be KKV minősítésüket az arra 
rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikusan az 
Államkincstár honlapján keresztül. Az OMME eddig az 
időpontig visszatartja a kérelmek benyújtását kifizető 
hatóság felé, hogy minimalizálja az esetleges jogosulatlan 
igénybevételek számát (az elektronikusan benyújtott 
bejelentés azonnal életbe lép, a postai úton történő 
benyújtásnál a postai feladás dátuma számít).
 

Miért van szükség a KKV minősítés bejelentésére?

Az őstermelőknek is be kell jelenteniük a KKV törvény 

szerinti minősítésüket a Magyar Államkincstár  

ügyfél-nyilvántartási rendszerébe. Aki nem tesz 

eleget  legkésőbb a kérelem benyújtásának időpontjáig 

e kötelezettségének, támogatási kérelme elutasításra 

kerülhet, vagy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 

visszafizetésére kötelezhető.

A Támogatási törvény (2007. évi XVII. törvény) 

28/A. §  (1) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség 

alapján a pénzügyi következményekkel járó 

intézkedésben csak az az ügyfél vehet részt, aki legkésőbb 

a pénzügyi következményekkel járó intézkedésre vonatkozó 

kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelentette a vállalkozása 

kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

2004. évi XXXIV. törvény (KKV törvény) szerinti minősítését is.

Míg a korábbi években ezt a kötelezettséget csak az egyéni 

vállalkozók és cégek esetében vizsgálta a Kifizető ügynökség, 

2016 decemberétől – tekintettel arra, hogy a KKV törvény 

értelmező rendelkezései alapján a „vállalkozás” fogalmába a 

mezőgazdasági termeléssel foglalkozó természetes személyek 

is beletartoznak – már az őstermelőknek is nyilatkozniuk kell 

KKV minősítésükről.

Őstermelők esetében jellemző minősítés a mikrovállalkozás 

(összes foglalkoztatotti létszám 10 főnél kevesebb, és az 

éves nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg kevesebb mint 

2 millió eurónak megfelelő forintösszeg).

Fontos, hogy a nyilatkozatot mindenképpen a támogatási 

kérelem benyújtását megelőzően, vagy legkésőbb azzal 

egyidejűleg kell megtenni, ellenkező esetben a támogatási 

kérelem elutasításra kerülhet!

Amennyiben a támogatás folyósítását követően 

bizonyosodik be, hogy az ügyfél  nem, vagy a 

támogatási kérelem benyújtását követően tett eleget KKV 

minősítés bejelentési kötelezettségének, a jogosulatlanul 

igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezhető!

 

Postai ill. elektronikus benyújtás:

https://www.omme.hu/?p=8422