Alapszabály módosító Rendkívüli Küldöttgyűlés

2014.11.04 22:19

É R T E S Í T É S

Tisztelt Méhésztársak!

Az OMME Országos Vezetőségének Tagjai és a Küldöttek részére 2014. október 31-én az alábbi -lényegi részeket tartalmazó- meghívó lett postázva a Gödöllőn sorra kerülő Rendkívüli Küldöttgyűlésre.

Tisztelt Országos Vezetőségi Tag! Tisztelt Küldött!

Tisztelt Méhésztársnő/Méhésztárs!

Az OMME Országos Vezetőségének 2014. október 11-én hozott határozatában úgy döntött, hogy Egyesületünk – a jelenlegi hatályos jogszabályoknak megfelelő – módosított Alapszabályának elfogadása érdekében Rendkívüli Küldöttgyűlés megtartása szükséges, egyetlen napirendi ponttal, melyre ez úton is meghívom. A meghívókat az OMME Központi Irodája postai úton továbbította az illetékesek részére.

A Küldöttgyűlés időpontja: 2014. november 16. 9. oo óra

Napirend: OMME Alapszabály

Helyszín: Szent István Egyetem, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

(1. számú előadóterem).

Az OV döntésének értelmében a megbízott ügyvédnő két Alapszabály tervezetet készített el, a javaslatok és észrevételek bekérése céljából a Méhésztársak részére mindkettőt közreadjuk.

  1. Közhasznú Alapszabály-tervezet:

  • Ebben az Alapszabály szöveganyagban pirossal jelezett az a szövegrész, amely megfogalmazza, hogy egyesületünk a jövőben milyen közhasznú tevékenységeket kíván folytatni, valamint azt, hogy e közhasznú tevékenységeket mely közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi. A közreadott szövegben áthúzással jelöltük azokat a részeket, melyeket az új szabályzat szöveganyagából ki kell emelni. Tájékoztató céllal ezeket a részeket is a szöveganyagban hagytuk, hogy egyértelműen látható legyen, hogy az eddig hatályos Alapszabályunkból milyen szövegrészek kerülnek ki

  1. Nem közhasznú egyesületi Alapszabály-tervezet:

  • Amennyiben a Rendkívüli Küldöttgyűlés olyan döntést hoz, hogy Egyesületünk a jövőben nem közhasznú egyesületként működik tovább, az ennek való megfelelő szövegtervezet ebben az Alapszabály-tervezetben olvasható. Ebben az esetben az elkészített egységes szöveganyagból a kékkel jelzett részeket törölni kell.

Kérem, hogy az Alapszabály szövegtervezetekhez a javaslatokat, észrevételeketlegkésőbb 2014. november 10-ig szíveskedjen az OMME Központi Irodájának írásban, vagy központi E-mail címére elektronikus levélben megküldeni ( Cím: 1094 Budapest, Viola utca 50., E-mail cím: omme1984@enternet.hu ).

 

A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha az arra jogosultak 50 %-a + 1 fő megjelenik. Az ügy kiemelt fontosságára és a határozatképesség biztosítása érdekében jelenlétére feltétlenül számítok!

Bővebben:https://www.omme.hu/?p=2102